Reviret

Blot 40 minutters kørsel syd for Københavns rådhusplads, ligger denne fantastiske jagt, bestående af et samlet areal på godt 220 ha.

I midten af reviret ligger der 106 Ha blandet skov som har en stor variation af træsorter og alderen på disse, desuden indeholder skoven et større vandhul som er velbesøgt af de fleste typer ænder, men hvor især krikænder findes i meget stort antal.

På de omkring liggende marker, er der anlagt 9 større remisser, flere af remisserne indeholder små vandhuller der giver vildtet adgang til vand hele året.

Den store variation af skoven og ikke mindst landskab, bevirker at råvildt som Dåvildt står fast på reviret, mens kronvildt vil kunne opleves som strejfende vildt.

Råvildt og Dåvildt forvaltet med henblik på løbende at forbedre bestand tæthed og kvalitet, i tæt samarbejde med godset, og der afskydes således i henhold til denne forvaltning.

Der udsættes et passende antal fugle, som passes af kontrakt indehaver og fodermester, der også tager sig af al pasning på reviret.

Jagten henvender sig til den Kvalitetsbeviste Jæger!

Jagtklub

Vi ligger vægt på, at vores fællesskab er en klub og ikke et konsortium, de helt elementære grunde til dette er, at man som medlem ikke skal deltage i fællesarbejde og heler ikke vil blive ramt af et eventuelt økonomisk underskud i jagtkassen. Med andre ord henvender jagten sig de personer som ikke har tiden til en massefællesarbejde og ikke ønsker usikkerhed omkring økonomien, men ønsker at bruge sin begrænsede fritid på en  jagt af høj kvalitet.

Outdoor and more ønsker at tilbyde mest mulig jagt for pengene, derfor tilbyder vi jagtrevirer af højkvalitet, hvor den enkelte medlem har mulighed for at komme og gå som passer medlemmet. Trods det at vi har drevet jagter igennem mere end 20 år, ændre vi løbende på jagterne, således har vi igennem tiden hele tiden været i stand til at følge med den udviklingen som jagten i Danmark har gennemgået igennem specielt de seneste 25 år.

Ny-jæger er vores DNA, da vi tilbage i 1999 startede vores virker med administration af jagtrevirer, var det dengang med 100% fokus på uddannelse af ny-jægere, men da mange medlemmer har været med i mange år, ja enkelte medlemmer har været med i knap 20 år, kan vi ikke længere påstå vi har 100% fokus på uddannelse af ny-jæger, men vi har det i vores DNA, hvilket betyder vi er super gode til at inkludere nye medlemmer, og vi deltager alle i vidensdeling og udvikler derfor hinanden på kryds og tværs af alder og erfaring.

Frihed under ansvar og hensyn til fællesskabet, vi ønsker at vore medlemmer betragter jagten som deres egen, man har som medlem derfor rigeligt med mulighed for at tage en kammerat med på jagt, hvad enten der er tale om riffel, bue eller haglbøssejagt.

At jagtklubben ikke bruger tid på fællesarbejde og økonomi, betyder at der bliver mere tid til kammeratskab og jagt.


Du får

Lyder ovenstående som noget for dig, og kan du nikke genkendende til en fornuftig etik og moral omkring jagten og dennes uskrevne regler, så er du meget velkommen til at skrive et par linjer om dig selv, finder vi at du kan opfylde vore krav og ønsker om, at et kommende medlem efter lever de skrevne såvel uskrevne jagtregler, vil vi kontakte dig igen med for yderligere dialog, samt aftale om hvornår en fremvisning evt. vil kunne passe dig.
Husk at vi igennem mere en 20 år har uddannet nyjærger, hvorfor her på ingen måder stilles krav til erfaring.

Kan vi finde et fællesfodslag og du dermed bliver medlem i jagtklubben, ja så kan du forvente, fri riffeljagt i henhold til vedtæger og forvaltninger, deltagelse på fællesjagter hvor forplejningen er arrangeret så du blot møder ind til morgenmad. Mulighed for frijagt og deltagelse i evt. trækjagter. Bør nævnes at vores afskydning af fugle ligger på ca. 50%.

Der forekommer i peroder større mængder gæs på reviret, specielt i den nordøstlige del, som også er et af kerneområderne for vore udsatte fugle, derfor vil gåsejagten blive arrangeret som fællesjagter, for at sikre minimal forstyrrelse af andet vildt.  Økonomi

Jagtklubbens medlemmer har et udbredt ønske om, at kunne for maksimalt jagt for pengene, og at økonomien skal holdes på et absolut minimums niveau i forhold til kvaliteten.

Det betyder at det enkelte jagtklubmedlem alene betaler for de fasteudgifter, der er således ikke medtaget omkostninger til gæstepladser på fællesjagterne mm.

Ligeså har jagtklubbens medlemmer et ønske om, at den der får mest også er den som betaler mest, Outdoor and More har derfor lavet et setup, der betyder, at man tilkøber gæstepladser på fællesjagterne, hvilket samtidigt giver en langt større fleksibilitet, da de som ingen gæst medbringer, spare lidt penge på årsabonnementet, mens de som ønsker flere gæster pr. gang har mulighed for at tilkøbe det ønskede antal gæstepladser.

Det samme gør sig gældende i forbindelse med nedlagt hjortevildt, som først betales når det er leveret, vildtudbytte er således medtaget som indtægt, hvormed man kan spare årsafgiften.

Men der udover, så inkludere medlemsprisen, jagtleje, udsatte fugle, fuldforplejning på alle klubbens fællesjagter. Og dette til en:

 Medlemsafgift pr. år = 25.500,-kr

Såfremt man ikke ønsker en fuld plads, så er det muligt at være riffeljæger eller fuglejæger, prisen for disse er:

Riffeljæger: 18.0000,- kr.

Fuglejæger 13.500,- kr.


da_DKDansk