Reviret:
Vi råder over et helt fantastisk revir beliggende i det østlige Kronberg Län nær Åseda, reviret drives som jagtklub og består af op til 6 medlemmer.
Selve reviret er et absolut toprevir på 360 ha, hvoraf de ca. 40 ha udgør del af en større sø med fantastiske fiske muligheder, søen er specielt kendt for sine store Sandart, Gedder, Aborre mm.
Som medlem i jagtklubben har man ud over jagtenretten også fiskeretten i søen.
Selve reviret består af en rigtig god blanding af nybeplantning, gammel skov med lysninger, bevoksningen er en rigtig god blanding af fyr, gran og løvskov, dog med en overvægt af fyr og granskov.


Vildtet:
Reviret er kuperet hvilket sammen men de mange fyrtræer giver den ideale biotop til Elge, de store lysninger og blandingsbevoksningerne giver dog også ideale betingelser for råvildet.
Grundet de mange nyplantninger, er flere store områder meget tætte, hvilket giver et fantastisk dække til den stigende vildsvine bestand.
Vi har stort set besøg på alle pladserne hver nat. Og da skoven er aflåst, er der meget ro på reviret, hvilket betyder det ikke er ualmindeligt at se vildsvinene i dagslys.

Vildtbestanden er således særdelse tæt, og her er ubeskriveligt mange elge og vildsvin, ligesom der er en meget stor og stærk stamme af råvildt, det siges der med jævne mellemrum er nedlagt medaljebukke på reviret, dette er dog ikke sket i de 3 år vi har haft jagten.
Vi forvalter vildtet, hvilket betyder vi under hensyntagende, til kvaliteten og den rette fordeling mellem køn og alder, dette system har vi benyttet i 35 år, så vi ved at vores forvaltning virker.

Logi:
Jagtklubben råder over en lille hytte med soveplads til 4 personer, derudover er der et lille køkken med 2 gasblus, samt spiseplads til 5-6 personer.
Ud over hytten har vi en pavillon hvor der ligeledes er er soveplads til 4 personer, denne indeholder desuden mindre køkken med komfur og spiseplads til ca. 8 personer.
Der har tidligere været opsat en toilet og badvogn, som dog lige pt er til service, den forventes retur snarest…
Men der er absolut tale om indkvartering i den lidt primitive ende, er man til lidt mere luksus, er der et bed and breakfast ca. blot 700 meter fra jagten. Her koster en overnatning med morgenmad ca. 700 SEK.

Jagtklubben:
Som medlem af jagtklubben har du fri adgang til jagten, og den kan således benyttes når det passer dig, vi ser dog helst at der ikke er jagt hver weekend. Samidigt har du mulighed for at medbringe betalende gæster på jagten, du finder yderligere information om dette under økonomi.
Som medlem har man fri gris, samt 2 bukke som dog skal være 6 ender, forkert afskydning betyder mistet kvote, når kvoten er brugt er det muligt at købe ekstra bukke.
Elgjagten drives som svensk elgjagt, det vil sige som fælles- drivjagt, hvor de som deltager på jagten, deler halvdelen af kødet, mens jagtklubmedlemmer deler den anden halvdel. Skytten får mørbraden.

Økonomi: 
Ved indtrædelse i jagtklubben betales et der et indmeldingsgebyr på 2.000,00 dette er ikke at forveksle med et depositum og tilbagebetales derfor. Samt hele den årlige medlemsafgift på 15.500,00.
Når først der er betalt indskud og medlemsafgift, bliver man oprettet på klubbens lukket blog, samt WeHunt som fungere som kort, og benyttes til meget andet, og jagten kan herefter frit benyttes.

Når man som medlem er på jagten, betales 50 kr pr. ovenatning som går til gas og brandstof til genneratoren. “den der bruger mest betaler mest”
Ekstra råvildt afreges efter følgende:
1 stk. Seksender buk 500,00
1 stk. Buk andet en seksender. 2.000,00
1 stk. Rå 500,00
1 stk. Lam 400,00

Gæster:
Da her er tale om et absolut toprevir, er jagtlejen desværre også derefter, hvorfor evt. gæster også må bidrage til at økonomien kan løbe rundt, dette gøres ved at de betaler for at deltage på jagterne, hvad enten dette er bukke-, vildsvine- eller elgjagten. Så ønsker man som medlem at medbringe gæster på reviret foregår det ved, at de betaler et yderst rimeligt beløb til jagtkassen.
Herunder et par eksempler på gæste jagter:
Weekend på vildsvin inklusiv 1. vildsvin 1.500,00 ekstra vildsvin koster 500,00.
Gæster i bukkejagten for perioden 16-19 agust, med ankomst den 15. om aften og hjemrejse den 19. altså 4 overnatninger og 3 hele dages jagt er 5.000,00 inklusiv 1 buk og 1 vildsvin.
Gæster i elgjagten, hvor der er tale om jagt lørdag og søndag er 3.000,00, har man købt en fuld gæste elg plads, deltager man på samtlige elgater, til kvoten er brugt. Man kan også købe enkelt weend for 1.500,00 udover Elg skydes der vildsvin på disse jagter.

Yderligere info:
Weekend på vildsvin

Typisk ankommer man fredag aften, dog vil der være mulighed for enkelte weekender med ankomst torsdag aften. Efter folk er indkvarteret, holdes kort parole med lodtrækning om pladserne. Der er købt ind til forplejning for weekenden, og omkostningerne til denne deles mellem deltagerne og er udover prisen for selve jagten.

Prisen er 1.500,-DKK

Inkluderet i prisen er ophold i jagtklubbens hytte samt afskydning af 1 vildsvin, evt. ekstra vildsvin afregnes til 500,- DKK uanset størrelse.

Bukkejagt:
På reviret er det er en tæt og stærk råvildtbestand, og selv om skovjagt jo stiller krav til den enkelte jægers evner, er der på dette revir rig mulighed for, at kunne nedlægge en eller flere stærke bukke. Der er på reviret tidligere skudt medalje bukke, så for den dygtige/heldige er her mulighed for at hjemtage et medalje trofæ.

Prisen er 5.000,-

Vi ankommer om aften den 15. august, hvor der vil være lidt let mad. Efter indkvartering holdes der parole og uddeles kode til app med angivelse af områder. I det område man har trukket er der placeret stiger, og er man til purch er dette også muligt. Omkostninger til forplejning deles mellem deltagerne.
Inkluderet i prisen er 1 buk og 1 vildsvin. Eventuel ekstra buk koster 1.000,-

Elgjagt

Vi mødes efter den 8. oktober (dato kommer) til indkvartering og parole, på parolen oplyse hvad som må skydes i henhold til elglagets retningsliner, vi har dog altid fri kalv på kvoten. Da vores 360 ha revir ligge klemt mellem en større sø og et stort naborevir, sidder vi på anstand den første dag, inden vi selv driver med hund. Elgjagten forsætter så længe der er Elg på kvoten dog slutter vi senest efter 4 dages jagt så der er ro på reviret. Er der forsat elg på kvoten arrangere efterfølgende weekend tur efter elg. Vi deles om forplejningen. Kødet deles efter den svenske model ½ til jagtklubben ½ til til de deltagende jæger.

Prisen 3.000,- DKK.

da_DKDansk