Reviret:
Vi råder over et helt fantastisk revir beliggende i det østlige Kronberg Län nær byen Åseda.
Selve reviret er et absolut svensk toprevir på godt 350 ha, hvoraf de ca. 30 ha udgør del af en større sø med fantastiske fiske muligheder, søen er specielt kendt for sine store Sandart, Gedder, og Aborre, men her kan også fiskes andre fisk og ikke mindst krebs
Som medlem i jagtklubben har man udover jagtretten også fiskeret i søen.
Reviret er meget varieret og består af en rigtig god fordeling af nybeplantning, gammel højskov med lysninger, og indeholder en rigtig god blanding af fyr, gran og løvskov, dog med en overvægt af fyr og granskov.


Vildtet:
Reviret er kuperet hvilket sammen men de mange fyrtræer giver en absolut ideale biotop til Elge, og det er ikke usædvanligt at møde fleree store tyre, samt køer med kalve, når man færdes på reviret.
De store lysninger og den før nævnte varieret bevoksning, giver også ideale betingelser for råvildet, og ofte ses større spring på fodrepladserne i vinter månederne.
Reviret har igennem de sidste 4 år gennemgået en nænsom forvaltning, hvor mindre områder er skovet og genplantet løbende, hvorfor vi i dag har mange områder med meget tæt nyplantninger, dette sammenholdt med en fornuftig afskydningspolitik, har betydet vi idag har en rigtig stærk vildsvine stamme, en stamme som er støt stigende, til trodsfor at vildsvinestammen i Sverige er faldende.
Den store og tætte vildsvinestammer betyder vi stort set har besøg på alle pladserne hver eneste nat.
Skoven er aflåst, hvilket betyder der er meget roligt på reviret, en ro som betyder det ikke er ualmindeligt at se vildsvinene i dagslys.

Vildtbestanden er således særdelse tæt, og her er ubeskriveligt mange elge og vildsvin, ligesom der er en meget stor og stærk stamme af råvildt, det siges der med jævne mellemrum har været nedlagt medaljebukke på reviret, så heldige har vi dog endnu ikke været, men det er klart, at vi med vores klare afskydningspolitik ser flere store bukke, og derfor også forventer vi snart får mulighed for en medalje buk eller 2.
Vi har en klar forvaltningsplan for alt vildtet på reviret, hvilket betyder vi udfra et stort fokus på kvalitet frem for kvantitet, forvalter vildtet med udgangspunkt i aldes og kønssammensætning, et system som vi har benyttet igennem 25 år, og vi således ved giver stigende kvalitet og vildtbestand.

Logi:
Vi råder over en mindre hytte, som er indrettet med funktionelt køkken med opholds/spise afdeling, samt soveplads til 4 personer. Der er ikke indlagt el, hvorfor strømmen leveres af mindre solpanel med batteri, der er således lys i hytten, samt mulighed for at oplade mobiltelefonen.
Ud over nævnte hytte har vi en pavillon hvor der ligeledes er er soveplads til 4 personer, samt opbevaring af diverse marterialer.
Vi har opsat en toilet og badvogn, som forsynes af større gennerator, så der er mulighed for varmt bad, og ordentlige toilet.
Der er derfor tale om indkvartering i den lidt primitive ende, men som dog er yderst fuktionelt, er man til lidt mere luksus, er der et bed and breakfast ca. 700 meter fra jagten.

Jagtklubben:
Som medlem af jagtklubben har du fri adgang til jagten, og den kan således benyttes når det passer dig, vi ser dog helst at der ikke er jagt hver eneste weekend.
Som medlem har man fri gris, samt 2 bukke som dog skal være 6 ender, forkert afskydning af bukke betyder mistet kvote, når kvoten er brugt, vil der være mulighed for at tilkøbe ekstra bukke.
Elgjagten drives som svensk elgjagt, det vil sige som fælles- drivjagt, hvor de som deltager på jagten, deler halvdelen af kødet, mens jagtklubmedlemmer deler den anden halvdel. Skytten får mørbraden.

Økonomi: 
Ved indtrædelse i jagtklubben betales der et indmeldingsgebyr, dette er ikke at forveksle med et depositum og tilbagebetales derfor ikke. Efter betaling af indmeldingsgebyr, får man som medlem adgang til klubbens lukket blog, samt WeHunt som fungere som kort med placering af stiger, tårne og fodrepladser.
I Wehunt modtager medlemmerne også billeder fra kameraerne opsat på foderpladserne.
Det betyder at udover indmeldingsgebyr og medlemsafgift, kommer der ikke yderligere omkostning.

Gæster:
Da det som skrevet er er tale om et absolut toprevir, er jagtlejen desværre også derefter, hvorfor evt. gæster også må bidrage til at økonomien, dette gøres ved at gæster betaler for at deltage på jagterne, hvad enten dette er bukke-, vildsvine- eller elgjagten. Så ønsker man som medlem at medbringe gæster på reviret foregår det ved, at de betaler et yderst rimeligt beløb til jagtkassen.
Herunder et par eksempler på gæste jagter:
Weekend på vildsvin inklusiv 1. vildsvin 1.500,00 ekstra vildsvin koster 500,00.
Gæster i bukkejagten for perioden 16-19 agust, med ankomst den 15. om aften og hjemrejse den 19. altså 4 overnatninger og 3 hele dages jagt er 5.000,00 inklusiv 1 buk og 1 vildsvin.
Gæster i elgjagten, hvor der er tale om jagt lørdag og søndag er 3.000,00, har man købt en fuld gæste elg plads, deltager man på samtlige elgjagter til kvoten er brugt. Man kan også købe enkelt weend for 1.500,00 udover Elg skydes der vildsvin på disse jagter.

Yderligere info:
Weekend på vildsvin

Man ankommer fredag aften, efter folk er indkvarteret, holdes kort parole med lodtrækning om pladserne. Der er mulighed for at man forlænger weekende, så man ankommer torsdag, hvor der betales 500,- for den ekstra overnatning.

Inkluderet i prisen for gæster er ophold i jagtklubbens hytte, prisen inkludere ikke forplejning, som regl køber vi ind i fællesskab og deler omkostningerne mellem de som deltager den pågældende weekend.

Bukkejagt:
På reviret er det er en tæt og stærk råvildtbestand, og selv om skovjagt jo stiller stor krav til den enkelte jægers evner, ja så er der på dette revir rig mulighed for, at kunne nedlægge en eller flere stærke bukke. Der er på reviret tidligere skudt medalje bukke, så for den dygtige/heldige er her mulighed for at hjemtage et medalje trofæ.

Vi ankommer om aften den 15. august, hvor der vil være lidt let mad. Efter indkvartering holdes der parole og uddeles kode til app med angivelse af områder. I det område man har trukket er der placeret stiger, og er man til purch er dette også muligt.

Elgjagt

Vi mødes typisk den 10. oktober kl. 8:30 (kan variere) til indkvartering og parole, på parolen oplyse hvad som må skydes i henhold til elglagets retningsliner, vi har dog altid fri kalv på kvoten. Da vores 350 ha revir ligge klemt mellem en større sø og et stort naborevir, vil der være mulighed for at sidder anstand efter vi selv har drevet de 2 såter med hund. Elgjagten forsætter så længe der er Elg på kvoten dog slutter vi senest efter 4 dages jagt så der er ro på reviret. Er der forsat elg på kvoten arrangere efterfølgende weekend tur efter elg. Vi deles om forplejningen. Kødet deles efter den svenske model ½ til jagtklubben ½ til til de deltagende jæger.

da_DKDansk